ZERBITZUAK ETA MANIOBRAK


Grúas Iru-k maniobrak egiten ditu, eta, bitarteko kudeaketa guztiez baliatuz, lana entregatzeko behar izaten diren bitarteko osagarri guztiez arduratzen da.


Grúas Iru-k enpresetan makina astunen mugimenduei ekiten die, baita lekualdaketei eta eraikuntza arloko lekualdaketei ere.


Ibilgailu-flota handia du. Horra hor:

  • • Garabi autopropultsatuak.
  • • Garabi-kamioiak.
  • • CAutokargarako garabi-kamioi besodunak.
  • • Higigailu-sorta eta katu hidraulikoak dituzten orgak.

Makinak mugitu eta gauzak lekualdatzeko:

  • • Toki txikietarako (2 m) garabi berezia, 20 metro garabi-beso kontuan izanda.
  • • Autokargarako garabidun kamioiak.
  • • Orga jasotzaileak, barrualdeetan makinak mugitzeko garabi-beso bereziko lozagia dutenak.

Eraikuntza:

  • • 10 eta 125 tona arteko garabiak.
  • • Garabi-kamioi besodunak.